Impressum

Moto boards
Uhlbacher Strasse 6
73733 Esslingen

Telefoon: 0049-(0) 1516-6046540
E-mail: info@motoboards.eu
Vertegenwoordigd door:
Managing Director Jochen Jaeger

BTW-nummer:
BTW-identificatienummer volgens § 27a BTW-wet:
59192/22877

Opmerking volgens de regelgeving inzake online geschillenbeslechtingsregelingen
Volgens de toepasselijke wetgeving zijn wij verplicht de consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor online geschillenbeslechtingsregelingen, dat kan worden gebruikt voor het afwikkelen van geschillen zonder een rechterlijke instantie te hoeven inschakelen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europees platform voor online geschillenbeslechtingsregelingen vindt u hier: http://ec.Europa.EU/ODR. Onze e-mail is: info@motoboards.eu

Wij wijzen er echter op dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de procedure voor de beslechting van geschillen in het kader van het Europees platform voor online geschillenbeslechtingsregelingen. Gebruik dan onze e-mail en telefoonnummer hierboven om ons te contacteren.

Disclaimer-juridische mededelingen
§ 1 inhoud waarschuwing
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. De aanbieder van deze website garandeert echter niet de juistheid en actualiteit van de verstrekte vrije en vrij toegankelijke journalistieke adviseurs en nieuws. Bijdragen gemarkeerd met naam weerspiegelen de mening van de respectievelijke auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Alleen door te bellen naar de vrije en vrij toegankelijke inhoud is geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder vastgesteld, in dit verband is er geen verplichting van de kant van de aanbieder om juridisch bindend te zijn.

§ 2 externe links
Deze website bevat links naar websites van derden („externe links“). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Wanneer de externe links voor het eerst werden gekoppeld, de provider controleerde de buitenlandse inhoud om te zien of er sprake is van juridische schendingen. Geen wettelijke schendingen waren duidelijk op dat ogenblik. De aanbieder heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en op de inhoud van de gelinkte pagina’s. De instelling van externe links betekent niet dat de aanbieder gebruik maakt van de inhoud achter de referentie of link. Constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concrete verwijzingen naar juridische schendingen. Echter, als juridische schendingen bekend zijn, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

§ 3 auteursrecht en prestatie beschermingsrechten
De inhoud gepubliceerd op deze website zijn onderworpen aan de Duitse auteursrecht en prestatie recht. Elke exploitatie die niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de prestatie bescherming vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt met name voor duplicatie, verwerking, vertaling, opslag, verwerking en/of reproductie van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde duplicatie of overdracht van individuele inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar gesteld door de wet. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 speciale termijnen van gebruik
Voor zover de bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voornoemde paragrafen, wordt uitdrukkelijk op de juiste plaats gewezen. In dit geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden in elk afzonderlijk geval van toepassing.

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:

The european commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which is accessible at https://ec.europa.eu/consumers/odr. We are not obliged nor willing to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.